Պատվո Լեգիոնի շքանշան
Վիտաուտաս Մեծի շքանշանի Մեծ խաչի ասպետ
Պատվո շքանշան
Պատվո շքանշան

 Պատվո շքանշանը – Վրաստանի պետական պարգևն է, հիմնադվել է Վրաստանի Խորհրդարանի որոշմամբ 1992 թ. դեկտեմբերի 24ին, պետական և հասարակական գործունեության տարբեր ոլորտներում մատուցած ծառայությունների դիմաց քաղաքացիներին պարգևատրելու համար: Պատվո շքանշանով պարգևատրվում են այն քաղաքացիները, որոնք մասնակցել են անկախ կառավարության ձևավորման գործընթացին, ցուցաբերել են ինքնազոհություն, հերոսություն և ակտիվ մասնակցություն ունեցել պետական գործունեությանը, պաշտպանությանը, հասարակական կարգի պահպանմանը, գյուղատնտեսության, առողջապահաության, գիտական ձեռքբերումների, կրթության, մշակույթի, գրականության, արվեստի և սպորտի զարգացմանը: Պարգևատրվողին շնորհվում է դրամական պարգև 30 նվազագույն աշխատավարձի չափով:

|
www.2rd.am և www.2nd.am կայքերի այցելուների կողմից մեզ ուղարկվող բոլոր նյութերը անկախ ձևից, քանակից և ծավալից ամբողջապես կամ հատվածաբար տեղադրվում են էջում միայն կայքի քաղաքականությանը համապատասխանելու դեպքում: